De berichtgeving over het afbouwen van activiteiten van de WIPWerkgroep Infectiepreventie roept vragen op over de (blijvende) beschikbaarheid van de WIP-richtlijnen.

Voorlopig blijven de WIPWerkgroep Infectiepreventie-richtlijnen beschikbaar op www.wip.nl. Op de website is een waarschuwing geplaatst dat de WIP-richtlijnen mogelijk niet meer up-to-date zijn, bij richtlijnen die in revisie zijn of zouden worden genomen is deze waarschuwing nog wat krachtiger geformuleerd. 

In de nabije toekomst zal de WIP overleggen met de verenigingen die de WIP hebben opgericht -NVMMNederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, VHIGVereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg, VIZVereniging voor Infectieziekten- over de beschikbaarheid van de WIP-richtlijnen.
Voor berichtgeving hierover volg www.wip.nl.

Wij raden u aan voorlopig de website van de WIP te blijven gebruiken als bron voor de WIP-richtlijnen.