Het bestuur van de WIPWerkgroep Infectiepreventie heeft in een brief aan minister Schippers het besluit toegelicht om de activiteiten van de WIP af te bouwen en het opheffen van de Stichting WIP voor te bereiden.


Het bestuur concludeert in de brief dat het thans niet meer mogelijk is de doelen van de Stichting WIPWerkgroep Infectiepreventie te bereiken en heeft hieruit de onvermijdelijke conclusie getrokken.
Het is nu aan de diverse stakeholders hoe zij, zonder regiefunctie van de WIP, invulling geven aan het maken van state of the art richtlijnen voor infectiepreventie voor zorginstellingen.
U vindt de brief onder 'download'.