Het RIVM raadt overheden aan om zogeheten ‘sleutelfiguren’ te betrekken bij het maken van beleid voor (toekomstige) pandemieën. Denk bij sleutelfiguren aan zowel professionals als vrijwilligers die actief zijn binnen het onderwijs, zorg, sport, kunst en cultuur of welzijnswerk. Uit RIVM-onderzoek blijkt dat zij er tijdens de coronapandemie voor zorgden dat er, ondanks de beperkingen, aandacht bleef voor het sociale en mentale welzijn van mensen. 

Ook bevorderden deze sleutelfiguren de uitvoering van de coronamaatregelen. Zij hielpen vooral groepen die het extra moeilijk hadden na de invoering van bepaalde maatregelen. Volgens de onderzoekers is het belangrijk als de samenwerking tussen deze sleutelfiguren en de overheid er al komt bij de voorbereiding van volgende pandemieën. Dit bevordert de gelijke kansen op gezondheid voor verschillende groepen mensen. Het betrekken van sleutelfiguren kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een adviesraad samen te stellen. 

Toegevoegde waarde sleutelfiguren tijdens coronapandemie 

Door de coronamaatregelen kwam de kwaliteit van sociale contacten onder druk te staan. Mensen verloren de verbinding met elkaar, maar soms ook hun werk of zekerheid. Sleutelfiguren staan dicht bij mensen en genieten vaak vertrouwen. Daarom kunnen ze snel handelen als mensen hulp nodig hebben. Zo zorgden ze er tijdens beperkende coronamaatregelen voor dat mensen ook aansluiting op elkaar bleven houden. Dit deden ze onder andere door digitaal overleg te stimuleren of samen aangepaste activiteiten te bedenken. Daarnaast boden ze praktische en sociaal-emotionele steun. Sleutelfiguren speelden daarmee een cruciale rol in het leven van mensen.

Over het onderzoek

Het RIVM heeft voor dit onderzoek, tussen oktober 2020 en augustus 2021, 95 mensen geïnterviewd. Hun dilemma’s en oplossingen zijn geanalyseerd en gepubliceerd  op de pagina Voorbeelden uit de praktijk.