Horeca - RIVM Corona Gedragsunit

Op deze pagina laten we zien welke impact het naleven van de coronamaatregelen heeft in het dagelijks leven van mensen en hoe zij in verschillende omgevingen en contexten daar zo goed mogelijk mee proberen om te gaan. De verhalen van deze mensen en organisaties laten dilemma's zien, maar ook dat creatieve oplossingen en samen 'de schouders eronder zetten' kunnen helpen de maatregelen vol te houden.

Belangrijke lessen en inzichten uit het onderzoek
In het artikel ‘Public health measures during the COVID-19 pandemic through the lens of community organisations and networks in the Netherlands (2020–2021): five lessons for pandemic decision-making’ (d.d. 22 oktober 2022) wordt de rol belicht die formele en informele sleutelfiguren hadden bij de naleving van de coronamaatregelen tijdens de COVID-19 pandemie. Het artikel is gepubliceerd in het wetenschappelijk public health tijdschrift Eurosurveillance.

De belangrijkste eerste lessen en inzichten uit dit onderzoek zijn gebundeld in de memo Impact van COVID-19 maatregelen op stakeholders in organisaties en netwerken: vijf lessen uit de praktijk (d.d. 24 september 2021).
Lees ook het nieuwsbericht (d.d. 7 oktober 2021).

Deze onderzoeksresultaten zijn verder uitgewerkt en geanalyseerd in het rapport Hoe speelden organisaties, netwerken en gemeenschappen in op de coronamaatregelen? Verantwoording en verdieping van een kwalitatief onderzoek in het maatschappelijk middenveld tijdens de COVID-19-pandemie (2020-2022) (d.d. 13 december 2022). Lees ook het nieuwsbericht (d.d. 13 december 2022).

Met professionals in gesprek over COVID-19 in de toekomst
Hoe kan binnen verschillende toekomstscenario’s het coronavirus effectief bestreden worden, met behoud van kwaliteit van leven, werk en zorg? Deze vraag stond centraal tijdens vijf online groepsgesprekken met professionals uit het onderwijs, welzijn, gezondheidsbevordering en sportstimulering, de culturele sector en evenementensector: Met professionals in gesprek over COVID-19 in de toekomst (d.d. 4 april 2022).

Podcast
De eerste aflevering van de RIVM Podcast 'Leefomgeving en gezondheid' staat in het teken van het onderzoek ‘Voorbeelden uit de praktijk’. In de podcast vertelt projectleider Carla Kolner uitgebreid over het onderzoek en de eerste lessen die het onderzoek heeft opgeleverd. Beluister hier de podcast.