Mevrouw Xu Ke, viceminister Disease Control van de Chinese National Health and Family Planning Commission, bracht op 15 juli een bezoek aan het RIVM.

De Chinese viceminister en haar ambtelijke delegatie werden ingelicht over de rol van het RIVM bij uitbraken van infectieziekten, calamiteiten op het gebied van voedselveiligheid en chemische incidenten.

Door de goede ervaringen met Nederland wil de viceminister de samenwerking tussen het China Centre for Disease Control and Prevention en het RIVM ook in de toekomst faciliteren. Daarnaast juicht de viceminister meer kennisuitwisseling toe, bijvoorbeeld over hervormingen in de gezondheidszorg, chronische ziekten in relatie tot de vergrijzing en over strategieën bij noodtoestanden op gezondheidsgebied.

De Chinese delegatie bezocht ook de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) in Utrecht en het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Chinese delegatie
Ms. Xu Ke, Vice Minister National Health and Family Planning Commission
Mr. Yu ]ingJin, Director General, Bureau of Disease Prevention and Control
Mr. Li MingZhu, Deputy Director General, Department of International Cooperation
Mr. Zhang GuoXin, Deputy Director General, Health Emergency and response Office
Mr. Liu HongTao, Deputy Director, Department of General Administration
Ms. Han Jixiu, Program Officer, Department of International Cooperation