Bijeenkomst ‘’Wat leren we van 2,5 jaar gedragsinzichten in coronatijd’’

Dinsdag 13 december 2022 organiseerde de RIVM Gedragsunit een bijeenkomst om samen met GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en gemeenten de geleerde lessen van gedragsinzichten uit de coronapandemie met elkaar te delen een blik naar de toekomst te werpen. Het was bijzonder om elkaar na 2,5 jaar fysiek te ontmoeten in Antropia te Driebergen.

Dagvoorzitter Marijn de Vries opende de bijeenkomst met een persoonlijk verhaal over hoe de coronapandemie haar leven en haar werk beïnvloed had. Onderzoeker Carla Kolner van de RIVM Gedragsunit presenteerde haar onderzoek over hoe sleutelfiguren in verschillende maatschappelijke sectoren omgingen met de coronamaatregelen. Een uitgangspunt hierbij was dat mensen ‘a sense of coherence’ hebben ten aanzien van de samenleving. Tijdens een pandemie komen krachten in de samenleving vanzelf in beweging om omstandigheden te creëren waarin mensen succesvol om kunnen gaan met de pandemie en de maatregelen. Uit het onderzoek bleek dat sleutelfiguren in actie kwamen voor het herstel van sociale kwaliteit, die tijdens de pandemie onder druk was komen te staan (zie publicatie).

Vervolgens ging programmadirecteur Pandemische Paraatheid van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) Francine L’Ortye in op het beleidsprogramma Pandemische Paraatheid. De prioriteiten hierbij zijn versterking van de publieke gezondheidszorg en infectieziektebestrijding, opschaling van zorgcapaciteit en versterking leveringszekerheid en toegang tot medische producten ten grondslag.

Aansluitend gaf Marijn de Bruin (hoofd onderzoek RIVM Gedragsunit) een presentatie over de geleerde lessen en een blik op de toekomst vanuit gedragsperspectief. Marijn gaf een toelichting op hoe de RIVM Gedragsunit de afgelopen twee jaar heeft bijgedragen aan adviezen voor communicatie en beleid, maar ook waar nog kansen liggen voor een betere samenwerking tussen maatschappij, beleid en wetenschap.

Tussen de presentaties door was er voor de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en gemeenten de mogelijkheid om hun geleerde lessen of inzichten te delen middels pitches. Twaalf deelnemers betraden het podium. Geleerde lessen waren bijvoorbeeld het belang van aandacht besteden aan de mentale gezondheid van jongeren en de barrières die optraden bij het uitvoeren van effectief bron- en contactonderzoek. Daarna ging het publiek in kleine groepjes bij de pitchers langs om ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en input te geven op de geleerde lessen. Door deze opzet kwamen de gesprekken snel op gang en hadden deelnemers de gelegenheid om met elkaar te netwerken. Afsluitend vond er een paneldiscussie plaats waar men aan de hand van een aantal stellingen met elkaar in gesprek kon gaan. De middag werd afgesloten met een informele borrel. We hebben veel enthousiaste reacties ontvangen van de aanwezigen en kijken tevreden terug op een geslaagde bijeenkomst. Vanuit het beleidsprogramma pandemische paraatheid gaan we vanuit de gedragsunit verder bouwen aan een netwerk om in de toekomst makkelijker en sneller kennis uit te kunnen wisselen. Daarnaast zullen we begin 2023 de geleerde lessen opleveren aan VWS.