Sportende mensen

Bijna 1400 mensen zijn in het afgelopen jaar begonnen aan een gecombineerde leefstijlinterventie.  Deelnemers zijn twee keer vaker vrouw dan man. Dit blijkt uit de resultaten van de eerste monitor van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) van het RIVM.

Met de gecombineerde leefstijlinterventie werken volwassenen aan hun leefstijl. Er is hierbij aandacht voor gezonde voeding, bewegen en factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden, bijvoorbeeld stress en slaapgebrek. De interventie valt sinds 2019 onder de basisverzekering.

GLI-monitor


Het RIVM volgt de resultaten van de gecombineerde leefstijlinterventie de komende jaren op de voet. Zo wordt duidelijk of deze (kosten)effectief is en of het aanbod moet worden aangevuld voor specifieke doelgroepen. Voor de eerste GLI-monitor zijn de beschikbare declaratiegegevens van deelnemers van deze leefstijlinterventie tot 31 oktober 2019 onderzocht.

Eerste resultaten


De factsheet geeft weer dat op de laatste peildatum (31 oktober 2019) de gecombineerde leefstijlinterventie 1.377 deelnemers telt.  De groep deelnemers bestaat voor 31 procent uit mannen en voor 69 procent uit vrouwen. De deelnemers zijn gemiddeld 52 jaar oud en meer dan de helft heeft één of meer chronische aandoeningen. Het aantal deelnemers met een lage sociaaleconomische status ligt hoger dan deelnemers met een hoge sociaaleconomische status. De meeste deelnemers komen uit Gelderland en Limburg.

Declaraties


De GLI-monitor toont ook dat het aantal declaraties in de loop van 2019 steeg. De meeste van deze declaraties zijn ingediend door zorggroepen. Het aantal declaraties (2.693) is hoger dan het aantal deelnemers. Dat komt omdat per kwartaal wordt gedeclareerd. Voor de deelnemers die begin dit jaar startten is dus al meer dan een declaratie ingediend. Deze declaratiegegevens zijn bekend bij Vektis (een gegevenscentrum, waar alle zorgverzekeraars hun declaratiegegevens aanleveren) en dekken 69 procent van alle verzekerden in Nederland. 

Het bedrag (250.000 euro) dat tot 31 oktober door zorgverzekeraars is vergoed ligt veel lager dan het bedrag dat zij voor 2019 hadden gereserveerd. Dat laat zien dat de gecombineerde leeftijlinterventie nieuw is en nog niet overal beschikbaar is in 2019. Ook worden bij Vektis de declaraties altijd pas aangeleverd als de behandeling is begonnen. Het is daarom waarschijnlijk dat het aantal deelnemers en het vergoede bedrag in werkelijkheid hoger zijn. In de loop van 2020 zijn de definitieve cijfers over 2019 beschikbaar.