99,8 procent van de inwoners van Nederland kan binnen 45 minuten naar een spoedeisende hulpafdeling (SEH Spoedeisende Hulp (Spoedeisende Hulp)) of een ziekenhuis met acute verloskunde worden vervoerd. Dit komt naar voren uit een analyse van het RIVM, dat gedetailleerd in beeld heeft gebracht welke ziekenhuizen in Nederland zowel overdag als ’s nachts spoedeisende hulp bieden. Dit is ook voor de acute verloskunde gedaan.

Sinds de vorige bereikbaarheidsanalyse in 2013 zijn drie spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen gesloten. Als gevolg hiervan is één ziekenhuis extra als 'gevoelig' aangewezen, en zijn er nu negen 'gevoelige' ziekenhuizen. Als een gevoelig ziekenhuis wordt gesloten, neemt het aantal mensen toe dat er langer dan 45 minuten over doet om een SEH Spoedeisende Hulp (Spoedeisende Hulp) te bereiken. Ziekenhuizen mogen daarom alleen stoppen met het aanbieden van acute zorg als de bereikbaarheid van zorg daardoor niet verslechtert. De richtlijn van 45 minuten betreft de tijd waarin een ambulance naar de plaats van een incident rijdt, de patiënt in de ambulance overbrengt en vervoert naar het dichtstbijzijnde SEH.

Voor het onderzoek is de aanwezigheid en beschikbaarheid geïnventariseerd van onder meer specialisten, verpleegkundigen en faciliteiten om op de spoedeisende hulpafdelingen diagnoses te stellen en behandelingen te bepalen. Eind 2014 waren er 95 ziekenhuislocaties die spoedeisende basiszorg bieden. Hiervan waren 91 locaties 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend. Op 84 ziekenhuislocaties werd dagelijks 24 uur acute verloskunde aangeboden. Ook is gekeken naar de samenwerking tussen de spoedeisende hulpafdelingen en huisartsenposten. Een huisartsenpost kan op het terrein van een ziekenhuis zijn gevestigd. In een ruime meerderheid van deze gevallen werkten de huisartsenposten en de spoedeisende hulpafdelingen met elkaar samen.