Bedrijven die biobased producten importeren, produceren en op de markt brengen, hebben nu de mogelijkheid mee te denken over de Europese REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) verordening. Zij kunnen laten weten hoe het RIVM de informatievoorziening kan verbeteren en hoe overheden eventuele belemmeringen kunnen wegnemen.

Alle bedrijven die biobased stoffen produceren, importeren of gebruiken, moeten voldoen aan de Europese REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) verordening. REACH regelt onder andere dat ondernemingen chemische stoffen moeten registreren bij het Europees Chemicaliƫn Agentschap (ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency)). Het doel hiervan is dat stoffen op de Europese markt veilig worden verhandeld, geproduceerd, gebruikt en afgevoerd.

Achtergrond

Bedrijven werkzaam in het veld van de biobased economy (BBE biobased economy (biobased economy)) uiten vaak de klacht dat de REACH stoffenregelgeving een belemmering is. Eerdere analyses (SIRA Systematische Integriteit Risico Analyse (Systematische Integriteit Risico Analyse) 2011 en 2013) waren echter niet specifiek genoeg om te kunnen concluderen dat REACH daadwerkelijk remmend werkt op het vermarkten van biobased stoffen en producten, of dat meer voorlichting over de regelgeving nodig is. Ook lijkt het erop dat kansen vaak onbenut blijven.

Het RIVM heeft een coƶrdinerende rol bij de uitvoering van de Europese REACH verordening in Nederland. Het RIVM heeft onder meer een REACH-helpdesk om bedrijven te ondersteunen bij hun REACH verplichtingen.

Contact

Het RIVM verwerkt de ervaringen van bedrijven in een onderzoek naar knelpunten en kansen van REACH voor de biobased economy. De onderzoekers kijken hiervoor naar de verschillende stappen die biobased bedrijven doorlopen bij het voldoen aan hun REACH-verplichtingen. Bedrijven die hun ervaringen willen delen kunnen mailen met biobased@rivm.nl.