Bedrijven die biobased producten importeren, produceren en op de markt brengen, hebben nu de mogelijkheid mee te denken over de Europese REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) verordening. Zij kunnen laten weten hoe het RIVM de informatievoorziening kan verbeteren en hoe overheden eventuele belemmeringen kunnen wegnemen.