De resultaten van het bloedonderzoek zijn in lijn met een eerdere risicoschatting van het RIVM uit 2016. Hierbij werd berekend dat het waarschijnlijk is dat de gezondheidskundige grenswaarde voor PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) langdurig is overschreden. De blootstelling aan perfluoroctaanzuur (PFOA) in het verleden heeft mogelijk effect op de gezondheid van omwonenden DuPont/Chemours.

Omwonenden die lang dichtbij de fabriek wonen hebben hogere concentraties PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) in bloed dan bewoners die verder weg of minder lang in de omgeving wonen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in samenwerking met de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid Holland Zuid.

Veranderingen in het lichaam

Uit een analyse van wetenschappelijke literatuur blijkt dat er relaties zijn tussen ongewenste veranderingen in het lichaam en de PFOA concentratie in het bloed. In de wetenschap is nog wel veel onzekerheid bij welke bloedconcentraties deze ongewenste veranderingen in het lichaam optreden. Het is niet duidelijk of PFOA blootstelling de oorzaak is van de veranderingen.

Een relatie is het meest waarschijnlijk voor veranderingen in cholesterol, leverenzymen en geboortegewicht. Veranderingen worden al waargenomen vanaf relatief lage PFOA bloedconcentraties zoals die voorkomen bij de algemene bevolking.

Individueel gezondheidsonderzoek heeft weinig zin

Het RIVM verwacht dat een (individueel) gezondheidsonderzoek onder omwonenden weinig tot geen gezondheidswinst oplevert voor de omwonenden. Herkenning en behandeling van de ongewenste veranderingen in het lichaam die mogelijk als gevolg van PFOA blootstelling optreden, worden in sommige gevallen al ondervangen door standaard controles. De mogelijke ernstige gezondheidseffecten komen heel weinig voor. Het gaat hierbij om nierkanker, testiskanker en chronische ontsteking van slijmvlies van de dikke darm (colitis ulcerosa).

Hierdoor is de kans klein dat bij een screening op deze ziektes extra nieuwe gevallen zullen worden opgespoord. Mensen die zich zorgen maken over hun gezondheid wordt aangeraden contact op te nemen met hun huisarts.

Resultaten en betekenis bloedonderzoek omwonenden DuPont/Chemours

(Beeldtitel: Bloedonderzoek omwonenden DuPont/Chemours bevestigt langdurige blootstelling PFOA. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: De langdurige blootstelling aan de stof PFOA in het verleden heeft bij omwonenden van de DuPont/Chemours-fabriek mogelijk gezondheidseffecten veroorzaakt.
Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM.
Het RIVM heeft samen met de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid bloedonderzoek uitgevoerd onder omwonenden van de fabriek.
Het bloedonderzoek heeft de met een computermodel berekende bloedconcentratie voor 2016 bevestigd.
Het blijkt dat omwonenden die lang dicht bij de fabriek wonen hogere concentraties PFOA in bloed hebben dan bewoners die verder weg of minder lang in de omgeving wonen.
ERIK LEBRET: De resultaten van ons onderzoek bij omwonenden bevestigen de resultaten van onze eerdere modelberekeningen uit 2016.
En wat we zien, is dat bij de groep mensen die langdurig in de buurt van het bedrijf wonen we hogere PFOA-waarden vinden in het bloed dan bij mensen die verderop wonen.
Ja, en die hogere bloedwaarden die in het verleden waarschijnlijk nog een stuk hoger zijn geweest kunnen mogelijk wel gezondheidseffecten optreden.
Het vervelende is alleen dat we niet precies weten welke effecten bij welke niveaus optreden.
De meeste wetenschappelijke aanwijzingen zijn er voor veranderingen van betrekkelijk milde aard, maar die zijn wel in de ongewenste richting.
En u moet dan denken aan effecten op het cholesterolniveau op leverenzymen, op het geboortegewicht.
Er zijn ook beperkte aanwijzingen dat er een mogelijke relatie is tussen PFOA en het voorkomen van nierkanker en testeskanker en colitis ulcerosa, dat is een vorm van ontsteking van het slijmvlies van de darm.
Gelukkig komen die aandoeningen relatief weinig voor.
Bovendien weten we niet precies of er nou een oorzakelijke relatie is met PFOA of dat er andere factoren in het spel zijn.
VOICE-OVER: Het RIVM verwacht dat individueel gezondheidsonderzoek onder omwonenden weinig tot geen gezondheidswinst oplevert.
LEBRET: Ja, voor een aanvullend gezondheidsonderzoek vinden we op basis van deze cijfers geen aanleiding.
Veranderingen van cholesterol en leverenzymen zijn betrekkelijk klein.
Een aantal van de andere veranderingen zijn al onderdeel van standaardcontroles.
Zo controleert de verloskundige standaard op bloeddruk tijdens de zwangerschap.
Voor nierkanker en testeskanker is de kans dat met een aanvullend gezondheidsonderzoek extra gevallen zullen worden gevonden, heel erg klein.
Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die bij deze onduidelijkheden zich toch zorgen maken over hun gezondheid.
In dat geval raden we ze aan contact op te nemen met de huisartsen.
De huisartsen, verloskundigen en medisch specialisten die zullen ook geïnformeerd worden over de resultaten van dit onderzoek.
VOICE-OVER: Het RIVM volgt de kennisontwikkeling rondom PFOA op de voet.
Zodra er nieuwe inzichten zijn, kan het RIVM haar bevindingen hierop aanpassen.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt oranje met wit. Beeldtekst: Meer informatie? www.rivm.nl/PFOA. Een productie van het RIVM. Copyright 2017. De zorg voor morgen begint vandaag.)