Kansen voor de bodem en ondergrond zijn nu zichtbaar als animaties op de website www.bodemambities.nl! Er zijn voor vier vormen van bodemgebruik animaties gemaakt; stad en industrie, wonen, recreatie en natuur en landbouw. De animaties van de activiteiten zijn ontwikkeld door het RIVM in opdracht van het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant van Rijkswaterstaat.

De informatie van de website is nu verwerkt in animaties van activiteiten in de bodem en ondergrond. Deze animaties tonen bijvoorbeeld hoe een daktuin op een flat bijdraagt aan de waterberging in een woonwijk of hoe het toepassen van randen langs akkers zorgt voor minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Iedere animatie is voorzien van een korte toelichting en een verwijzing naar de achterliggende informatie op de website www.bodemambities.nl.

De ondergrond wordt steeds intensiever benut en de bodem heeft een belangrijke functie bij het opvangen van gevolgen van de klimaatverandering. Vanuit het project Ondergrond waarin de verschillende convenantspartners vertegenwoordigd zijn, kwam de wens om de website Bodemambities.nl voor een breder publiek toegankelijk te maken. Gekozen is toen om een nieuwe openingspagina te ontwerpen waarbij het belang van de ondergrond zichtbaar is. Daarnaast is de website aangevuld met praktijkvoorbeelden.

Het afstemmen van activiteiten in de bodem en ondergrond is een uitdaging voor overheden. Deze animaties vormen een aantrekkelijk startpunt voor een discussie over de invulling van een Nota Bodembeheer of een Structuurvisie Ondergrond. Maar ze kunnen ook worden gebruikt om bestaande initiatieven van overheden visueel toe te lichten.