In Venray wordt met belangstelling uitgekeken naar de resultaten van het project Boeren en Buren. In dit project hebben boeren en omwonenden een jaar lang samen de luchtkwaliteit in  hun omgeving gemeten onder begeleiding van het RIVM. Nu de eerste meetresultaten bekend zijn, was het de bedoeling om samen met alle betrokkenen de resultaten te bespreken en conclusies te trekken. Helaas heeft corona ook hier roet in het eten gegooid en is er nog geen mogelijkheid geweest om samen te komen.

Eind oktober 2020 waren de laatste metingen en werd een meetperiode van een jaar afgesloten. Sindsdien is het RIVM bezig geweest om alle meetresultaten te verzamelen en deze te analyseren. De deelnemers hebben een grote hoeveelheid meetgegevens verzameld: fijnstof, stikstofdioxide, ammoniak en ook meldingen van geur worden meegenomen.

Samen conclusies trekken

Vertrouwen speelt een belangrijke rol in het project. Het RIVM onderzoekt in hoeverre het gezamenlijk meten de onderlinge relaties tussen de deelnemers beïnvloedt. Een belangrijk onderdeel van dit “citizen science” project is om met de deelnemers tot gezamenlijke conclusies te komen. Daarvoor is het nodig om met alle deelnemers, zowel boeren, omwonenden als de gemeente fysiek met elkaar om tafel te gaan. Door corona is deze mogelijkheid er nog niet geweest. Wel is er inmiddels een online bijeenkomst geweest, waar de voorlopige resultaten aan de deelnemers zijn gepresenteerd en er ruimte was voor vragen.

Data openbaar beschikbaar

We verwachten dat de onderzoeksresultaten in de tweede helft van dit jaar ook buiten het project gedeeld kunnen worden. De ruwe meetwaarden zijn nog steeds te volgen op het algemene SamenMeten dataportaal voor citizen science metingen van het RIVM.