Ingang GGD locatie

De effectiviteit van de COVID-19-vaccins tegen ziekenhuisopname in de periode 26 januari tot en met 8 februari 2022 was 92% na de booster en 55% na basisvaccinatie. In deze periode werden veruit de meeste ziekenhuisopnames veroorzaakt door de omikronvariant. De kans op ziekenhuisopname na een boostervaccinatie was ruim 12 keer kleiner dan zonder vaccinatie. Na vaccinatie met alleen de basisserie was de kans op ziekenhuisopname ruim 2 keer kleiner dan zonder vaccinatie.

Boostervaccinatie geeft veel extra bescherming tegen Omikron

Sinds december 2021 wordt een steeds groter deel van de ziekenhuisopnames door COVID-19 veroorzaakt door besmetting met de omikronvariant. Tussen 26 januari en 8 februari 2022 is naar schatting 94% van de ziekenhuisopnames door omikron veroorzaakt. Vaccinatie beschermt minder goed tegen de omikronvariant dan tegen de eerdere deltavariant. Mensen met een boostervaccinatie zijn beter beschermd tegen ziekenhuisopname dan mensen die alleen gevaccineerd zijn met de basisserie. De boostervaccinatie biedt een bescherming van 92% en de basisvaccinatie 55%. 

Vaccinatie effectief tegen IC intensive care (intensive care)-opname

De boostervaccinatie is ook zeer effectief tegen IC-opname, namelijk 98% in de periode tussen 26 januari en 8 februari 2022. Vaccinatie met de basisserie beschermt ook tegen IC-opname, maar minder, namelijk 74%. De kans op IC-opname na een boostervaccinatie is 50 keer kleiner dan de kans op opname zonder vaccinatie. Na vaccinatie met alleen de basisserie is de kans op IC-opname 4 keer kleiner dan zonder vaccinatie. 

Aantal voorkomen ziekenhuisopnames

Van 26 januari tot en met 8 februari zijn 1.746 personen opgenomen in het ziekenhuis door COVID-19. Van deze personen waren 780 niet gevaccineerd, 626 personen hadden de basisserie afgerond en 340 personen hadden na de basisserie een booster ontvangen. Door de extra bescherming van de boostervaccinatie zijn naar schatting 1.620 ziekenhuisopnames voorkomen in deze periode. Zonder boostervaccinatie zou het aantal opnames dus bijna twee keer zo hoog zijn geweest.
 

Figuur 1A: Werkelijk aantal* ziekenhuisopnames uitgesplitst naar vaccinatiestatus in de periode 26 januari t/m 8 februari 2022. In deze periode zijn 1.746 mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Figuur 1B: Werkelijk aantal* ziekenhuisopnames in de periode 26 januari t/m 8 februari 2022 en aantal geschatte ziekenhuisopnames die in deze periode door de boostercampagne zijn voorkomen.

*ieder blokje staat voor 10 opnames

Bronnen

Voor deze analyse gebruiken we NICE-gegevens over ziekenhuisopnames van patiënten die met COVID-19 zijn opgenomen t/m 8 februari 2022. Deze gegevens zijn op 9 februari 2022 verrijkt met vaccinatiegegevens uit het COVID-19 Informatie en Monitoringsysteem (CIMS). Uitleg over de berekening van de vaccineffectiviteit staat in de rapportage:  Studie effectiviteit van vaccinatie tegen ziekenhuis- en intensive-care-opname in Nederland. Sinds 25 januari wordt bij registratie in NICE gevraagd wat de reden van opname van de patiënt was. Patiënten waarbij is aangegeven dat zij om een andere reden dan COVID-19 zijn opgenomen, zijn niet meegenomen in deze analyse.
Nota bene: ruwe data en data op ziekenhuisniveau kunnen vanwege privacy-gevoeligheid niet gepubliceerd worden.