Op 29 november gaf de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, het officiële startsein voor de bouw van de nieuwe huisvesting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen ( CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)). Samen met André van der Zande (RIVM), Ton de Boer (CBG), Roger Mol (Rijksvastgoedbedrijf) en Gerard Sanderink (Strukton) leidde hij de boring van één van de eerste palen van de toren in. De 73 boorpalen onder de toren hebben een diameter van 1,85 meter en een lengte van circa 58 meter. De omvang van deze palen is een van de technologische oplossingen die ervoor zorgen dat het gebouw voldoet aan de gestelde trillingseis voor de laboratoria. Het nieuwe gebouw verrijst aan de Helsinkilaan op het Utrecht Science Park ( USP Utrecht Science Park (Utrecht Science Park)) en zal naar verwachting in het najaar van 2021 beschikbaar zijn.

“Wij zijn bijzonder verheugd ons te kunnen vestigen op het USP Utrecht Science Park (Utrecht Science Park). Dan kunnen we nog beter verbinding maken met zowel de samenleving als met andere kennispartners op het gebied van volksgezondheid en milieu. Gezien de stedelijke dynamiek en de zichtbaarheid is het Utrecht Science Park voor beide doelen een heel interessante plek”, aldus André van der Zande, Directeur Generaal Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het gaat om flexibele, duurzame en energiezuinige huisvesting voor beide kennisinstituten. Het bruto vloeroppervlak bedraagt circa 80.000 m2 exclusief parkeren en stallingen. Bijzonder aan de huisvesting is dat dit het eerste Publiek Private Samenwerkings- project voor een overheidsgebouw in Nederland is dat laboratoria bevat.

Laboratoria

Het RIVM werkt met hoogwaardige laboratoriumapparaten. Deze zijn zeer gevoelig voor trillingen en het is dus van belang dat het nieuwe gebouw zó wordt gebouwd dat trillingen de werking van laboratoriumapparatuur niet verstoren.  
Er komen onder andere grotere en langere funderingspalen en er worden luchtspouwen aangebracht in de bodem rondom het gebouw. Ook zijn de 18 verdiepingen tellende glazen toren en de vleugel met specifieke laboratoria 20 meter zuidwaarts verschoven.” 

RIVM en CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) samen in één gebouw

Beide instituten zijn onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)). Zowel het RIVM als het CBG werken voor de gezondheid van mens en dier en een gezonde leefomgeving. Het uitwisselen van kennis met nationale en internationale kennispartners en het uitdragen van deze kennis naar de maatschappij is hierbij belangrijk. Het ontwerp van het nieuwe gebouw stimuleren deze kennisuitwisseling. De locatie centraal in het land, aan de rand van het Utrecht Science Park, ten oosten van Utrecht, maakt beide organisaties meer zichtbaar voor de samenleving.