Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) van het RIVM viert vandaag het 10-jarig jubileum. In 2005 werd het CIb opgericht om de infectieziektebestrijding in Nederland meer structuur te geven. Door de toename van grootschalige bedreigingen, van bioterrorisme tot wereldwijde uitbraken van SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome) en vogelgriep, was er destijds behoefte aan meer regie in de bestrijding. Het CIb werd opgericht om, in samenwerking met andere onderzoekcentra en organisaties, een brug te vormen tussen de overheid, de wetenschappers en de uitvoerders van infectieziektebestrijding in Nederland.

Het CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) regisseert de infectieziektebestrijding in Nederland. Er is veel werk verzet om de samenhang tussen de partijen in het veld te versterken. De afgelopen 10 jaar is een sterk landelijk netwerk ontstaan tussen de afdelingen infectieziekten van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en. Maar ook andere samenwerkingsverbanden zijn belangrijk, want de bestrijding van infectieziekten wordt steeds complexer. Multiresistente bacteriën komen niet meer uitsluitend voor in ziekenhuizen, maar zijn ook een groot probleem in verpleeg- en verzorgingshuizen, in de dierhouderijen en in de landbouw. De recente ebola-uitbraak heeft laten zien hoeveel andere partijen betrokken zijn bij de bestrijding van een uitbraak, niet alleen nationaal maar ook internationaal.

In een veranderende wereld is het de taak van het CIb om in samenwerking met al zijn partners alert te blijven op dreigingen uit binnen- en buitenland en op tijd maatregelen te nemen ter bescherming van de volksgezondheid.