Beleidsmaatregelen voor chemische stoffen in consumentenproducten zorgen ervoor dat mensen minder aan deze stoffen worden blootgesteld. Het RIVM onderzocht samen met TNO Kwaliteit van Leven voor negen stoffen het effect van dergelijke maatregelen op de gezondheid. Het onderzoek bevestigt dat in de meeste gevallen minder mensen gezondheidseffecten ondervinden.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.