Cliënten met een S-ICD (Subcutane Implanteerbare Cardioverter Defibrillator) kunnen voortaan weer in een onderzoekscentrum van de screeningsorganisaties meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Voorheen werden deze cliënten verzocht om het onderzoek uit te laten voeren in een ziekenhuis, zodat de S-ICD indien nodig gecontroleerd kon worden. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft echter recent het standpunt ingenomen dat er voor vrouwen met een S-ICD geen formeel bezwaar is tegen het maken van röntgenfoto's in de onderzoekscentra van de screeningsorganisaties. Dit is ook op de website van de Stichting ICD dragers Nederland recent aangekondigd.
Het advies is nog wel steeds om een wachttijd van 6 maanden na plaatsing aan te houden, zoals ook voor andere implantaten voor het hart geldt. Ook zal er voor dit onderzoek zo nodig meer tijd ingeruimd worden binnen de screening, om een kwalitatief zo goed mogelijk mammogram te maken.