Het communautair voortschrijdend actieplan ofwel de CoRAP bevat de stoffen die gedurende een periode van drie jaar door de lidstaten moeten worden geëvalueerd.

Na het eerste jaar wordt het Communautair Voortschrijdend Actieplan conform de vereisten van Artikel 45 van REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals), door ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency) bijgewerkt met stoffen voor het aanvullende jaar en met eventuele herzieningen voor de stoffen die waren opgenomen in het tweede en derde jaar van het oorspronkelijke plan. Lees meer...