Door de Werkgroep Infectiepreventie is de richtlijn "Concept richtlijn "Microbiologisch veilig werken in diagnostische laboratoria"" op de website gezet en staat daarmee open voor commentaar. Dit commentaar kan worden ingeleverd tot 11 juni 2012 op stwip@wip.nl