In september 2015 vindt in Wenen de 2de internationale conferentie plaats over landgebruik en waterkwaliteit (Land use and Water Quality, LuWQ Land Use and Water Quality (Land Use and Water Quality)2015). RIVM is medeorganisator.

Voedselproductie: een grote uitdaging voor het milieu

Het hoofdthema van de LuWQ2015-conferentie is agrarische productie en het milieu. De grote uitdaging waar de wereld voor staat is, hoe we een groeiende wereldbevolking van voedsel kunnen blijven voorzien zonder dat de kwaliteit van het milieu verslechtert.

Van wetenschappelijk tot beleidsmatig

Het doel van de conferentie is om nieuwe ontwikkelingen te bespreken in het onderzoek, het beheer en het beleid die gericht zijn op een duurzame relatie tussen agrarische activiteiten en de waterkwaliteit. De thema’s variëren van wetenschappelijk (kennis van het hydrologische systeem) tot beleidsmatig (de rol van beleid, belangengroeperingen en wetenschap in het wetgevingsproces). De conferentie biedt een platform voor discussies tussen wetenschappers, waterbeheerders en beleidsmakers uit diverse disciplines.

Vervolg op de RIVM-conferentie in Den Haag

De LuWQ2015-conferentie is het vervolg op de succesvolle, door het RIVM georganiseerde LuWQ2013-conferentie, die in juni 2013 in Den Haag heeft plaatsgevonden. Samenvattingen van de lezingen en de bijbehorende PowerPoint-presentaties van die conferentie zijn te vinden op de LuWQ2013-website.

Meer informatie en aanmelden

De organisatie van LuWQ2015 is in handen van de Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wenen en RIVM is medeorganisator. Vanaf begin september 2014 is het mogelijk een korte samenvatting voor een mondelinge presentatie of voor een poster in te dienen op de website van de LuWQ2015-conferentie (http://web.natur.cuni.cz/luwq2015). Op deze conferentiewebsite is meer informatie te vinden, zoals een specificatie van de thema’s en de onderwerpen die aan de orde komen.