Het aantal nieuwe verpleeghuizen met COVID-19 patiënten is lager dan in maart en april. Sinds eind april stabiliseert het aantal nieuwe verpleeghuizen met COVID-19 patiënten. Er komen iedere dag nog wel nieuwe locaties bij, maar niet meer zoveel als in maart en de eerste helft van april (zie Figuur 1).

Ook het aantal gemelde COVID-19 overlijdens in verpleeghuisbewoners neemt af sinds eind april (Figuur 2). Verpleeghuizen laten bewoners en zorgmedewerkers testen wanneer er een verdenking is op COVID-19. Sommige meldingen worden later gedaan. Daarom kan het zijn dat nog niet alle meldingen van de laatste week zijn meegenomen. 

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werkt samen met NivelNederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en VerensoVereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters) om beter zicht te krijgen op patiënten in verpleeghuizen die waarschijnlijk COVID-19 hebben of hadden, maar bij wie geen laboratoriumonderzoek is gedaan. Verder werkt het RIVM ook samen met het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek om beter zicht te krijgen op het aantal verpleeghuisbewoners dat overleden is aan COVID-19. 

 Figuur 1. Nieuwe verpleeghuislocaties met een eerste melding van COVID-19 per dag

 Figuur 2: Overleden patiënten met COVID-19 per dag die in een verpleeghuis wonen