verpleeghuis man in rolstoel

Naar schatting heeft ongeveer één derde van de verpleeghuizen tenminste één patiënt met COVID-19. We zien dat er de laatste dagen niet veel nieuwe verpleeghuizen met COVID-19 patiënten bijkomen. We zien wel verspreiding van COVID-19 binnen verpleeghuizen.

Het aantal verpleeghuisbewoners met COVID-19 dat overlijdt, blijft stabiel hoog. Verpleeghuizen laten bewoners en zorgmedewerkers testen wanneer er een verdenking is op een COVID-19.
Sommige meldingen worden later gedaan. Daarom kan het zijn dat nog niet alle meldingen van de laatste week zijn meegenomen.

In Figuur 1 hieronder zie je dat het aantal verpleeghuizen dat voor het eerst een bewoner met COVID-19 meldt sinds eind maart minder wordt. Naar schatting heeft ongeveer één derde van het aantal verpleeghuizen tenminste één bewoner met COVID-19. In Figuur 2 zie je dat het aantal gemelde verpleeghuisbewoners met COVID-19 dat overlijdt stabiel hoog is. Het gaat hier alleen om verpleeghuisbewoners die getest zijn op COVID-19. Omdat dat niet bij alle patiënten is gebeurd, ligt het daadwerkelijke aantal overleden verpleeghuisbewoners  met COVID-19 hoger dan het figuur laat zien. Het RIVM gaat samenwerken met Nivel en Verenso Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters) om beter zicht te krijgen op patiënten in verpleeghuizen die waarschijnlijk COVID-19 hebben of hadden, maar waarbij geen laboratoriumonderzoek is gedaan.

 

Figuur 1. Nieuwe verpleeghuislocaties met een eerste melding van COVID-19 per dag

 

 

Figuur 2: Overleden patiënten met COVID-19 per dag die in een verpleeghuis wonen