Het CETs Crisisexpertteam straling (Crisisexpertteam straling) is een netwerk van kennisinstituten dat rapporteert en adviseert over de radiologische en gezondheidskundige consequenties van (dreigende) kern­ongevallen en andere stralingsincidenten. Per 1 juli is het CETs officieel van start gegaan.

Het CETs Crisisexpertteam straling (Crisisexpertteam straling) bundelt kennis en expertise van verschillende kennisinstituten om tot een snelle afgestemde beoordeling van het incident te komen. Het is ontstaan uit een samenvoeging van het BORI BackOffice Radiologische Informatie (BackOffice Radiologische Informatie) (Back Office Radiologische Informatie) en het BOGI BackOffice Geneeskundige Informatie (BackOffice Geneeskundige Informatie) (Back Office Geneeskundige Informatie). Het RIVM coördineert de organisatie van het CET Crisis Expert Team (Crisis Expert Team)s, in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Het CETs is onder andere beschikbaar voor het:

  • Maken van verspreidingsberekeningen, dosisschattingen en risicoanalyses;
  • Verrichten van gecoördineerde stralingsmetingen in lucht, water en landbouwproducten; 
  • Verstrekken van informatie over het nemen van maatregelen zoals schuilen, graasverbod en jodiumprofylaxe; 
  • Verstrekken van een geïntegreerd advies indien kennis van meerdere instituten moet worden gebundeld.

Bij incidenten van lokale of regionale betekenis rapporteert het CETs aan de Veiligheidsregio. Bij incidenten van landelijke betekenis rapporteert het CETs aan het Front Office van de Eenheid Planning en Advies nucleair (EPAn Eenheid Planning en Advies nucleair (Eenheid Planning en Advies nucleair)), dat onder beheer staat van de ANVS.