Pasgeborenen worden vanaf 1 mei a.s. via de bekende hielprik voortaan ook getest op cystic fibrosis (taaislijmziekte of CF Cystic Fibrosis (Cystic Fibrosis)). Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM heeft deze aanpassing in samenwerking met kinderlongartsen, klinisch genetische centra, de patiëntenorganisatie NCFS Nederlandse Cystic Fibrosis Stichtin (Nederlandse Cystic Fibrosis Stichtin) en screeningslaboratria doorgevoerd. De verwachting is dat jaarlijks gemiddeld 30 kinderen met cystic fibrosis worden opgespoord.

Vroege opsporing en behandeling van cystic fibrosis kan helpen om gezondsheidsproblemen te voorkomen of te verminderen. Dit is belangrijk omdat infecties van de longen al in de eerste levensmaanden kunnen optreden.

De maatregel volgt nadat minister Edith Schippers van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) eind vorig jaar het advies van de Gezondheidsraad uit 2010 overnam om de screening op cystic fibrosis toe te voegen aan de hielprik. De afgelopen maanden zijn betrokken professionals bijgeschoold en zijn voorlichtingsmaterialen aangepast.

Wat is cystic fibrosis

Cystic fibrosis is een erfelijke aandoening waarbij op diverse plaatsen in het lichaam dikker en taaier slijm wordt gemaakt dan normaal. Dit dikke en taaie slijm zorgt voor problemen in de luchtwegen en in het maagdarmkanaal wat kan leiden tot ernstige longinfecties en voedingsstoornissen. Vroege opsporing en behandeling kan helpen om deze problemen te voorkomen of te verminderen. Infecties van de longen treden vaak al op in de eerste levensmaanden. Als beide ouders drager zijn (dat wil zeggen dat zij één mutatie hebben, maar geen ziekteverschijnselen) dan is bij elke zwangerschap de kans dat het kind cystic fibrosis heeft één op vier.

RIVM

Het RIVM bevordert door onderzoek, uitvoering en ondersteuning de publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek is onderdeel van het RIVM en regisseert en coördineert de landelijke bevolkingsonderzoeken. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door een keten van samenwerkende organisaties.