Mensen zitten buiten op terras

De daling van het aantal meldingen van positief geteste personen met COVID-19, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal IC intensive care (intensive care)-opnames zet door. Er is duidelijk een positieve trend, de basismaatregelen en je laten vaccineren blijven belangrijk als we willen dat deze trend zo doorgaat.

Alle wekelijkse COVID-19-cijfers staan in een tabel op de RIVM-website.

Afgelopen week* kregen 14.397 personen een positieve testuitslag, een daling van 30% vergeleken met de week hiervoor. Dat komt overeen met 84 positief geteste personen per 100.000 inwoners. Het aantal mensen dat zich afgelopen week liet testen op SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-teststraten daalde. Daarnaast daalde ook het percentage positieve testen verder af van 9,0% een week eerder tot 7,2% afgelopen week.

Kinderen

In alle leeftijdsgroepen nam het aantal COVID-19-meldingen af (zie ook figuur 1). De relatieve afname was het kleinst bij kinderen (0-17 jaar). Afgelopen week werden vaker testen afgenomen dan de week ervoor bij kinderen van 0 tot 12 jaar (+14%) en 13 tot 17 jaar (+6%) . Een mogelijke reden hiervoor kan de opening van de middelbare scholen zijn.

Figuur 1. Aantal meldingen per 100.000 inwoners naar leeftijdsgroep per kalenderweek (26 april t/m 6 juni 2021)

 

Ziekenhuisopnames

Het aantal patiënten met COVID-19 die werden opgenomen daalde afgelopen week tot 380 personen, een daling van 32%. Daarnaast daalde ook het aantal patiënten dat werd opgenomen op de IC intensive care (intensive care) met 57% tot 50 personen in die week.

Reproductiegetal en besmettelijke personen

Het reproductiegetal steeg tot 0,90 (ondergrens 0,86 - bovengrens 0,93), maar ligt nog steeds volledig onder de 1. Dit betekent dat 100 mensen die nu COVID-19 hebben samen dus 90 nieuwe personen besmetten. Het aantal besmettelijke personen is verder gedaald naar 60.944. Het aantal besmettelijke personen en de verschillende reproductiegetallen zijn te vinden in de tabel met de COVID-19 weekcijfers.

Houd je aan de maatregelen, ook na een negatieve (zelf-)test of na vaccinatie.

Ook na vaccinatie is er nog een kleine kans dat je ziek kunt worden. Er zijn nu bijna 11 miljoen vaccinaties gezet, maar slechts 1 op de 5 mensen in Nederland is helemaal gevaccineerd. Veel mensen zijn dus nog niet (helemaal) beschermd en kunnen dus het virus krijgen.

Houd je dus aan de (basis)maatregelen. Dat is dé manier om te voorkomen dat anderen besmet raken of jij besmet raakt. Houd daarom minimaal 1,5 meter afstand tot anderen. Blijf thuis als je klachten hebt, ook na vaccinatie, en laat je testen. Was regelmatig je handen. Heb je een positieve uitslag bij de zelftest? Blijf thuis in isolatie, laat je huisgenoten in quarantaine gaan en neem contact op met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Alleen zo kunnen we de verspreiding van het virus verder verkleinen.

*Het aantal positieve meldingen wordt berekend van 2 juni tot 8 juni 10.00 uur. Het aantal testen, ziekenhuisopnames en IC-opnames en figuur 1 kijkt naar kalenderweken.