De screeningsorganisaties voeren momenteel twee pilots uit voor een nieuw proces om data uit ScreenIT beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van darmkanker. Deze pilots lopen volgens planning. Begin maart is er meer gedetailleerde informatie over dit proces beschikbaar.

Deze wordt gedeeld via zowel de nieuwsbrief van het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) als via de screeningsorganisaties. Waarschijnlijk start de eerste periode waarin onderzoekers een data aanvraag kunnen indienen halverwege maart 2018. Later dit jaar start een tweede periode.