Rijksvaccinatie voorkant rapport

De deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)) is licht gedaald. Het gaat om een daling van 1 tot 2 procentpunt. Tijdens de corona-epidemie hebben de medewerkers in de Jeugdgezondheidszorg veel moeite gedaan om zoveel mogelijk gezinnen te bereiken en kinderen te vaccineren. Hierdoor is de daling beperkt gebleven. Dat staat in het rapport ‘Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2021’.

In Nederland krijgen kinderen vaccinaties tegen twaalf besmettelijke ziekten. Het RIVM beschrijft elk jaar hoeveel kinderen zijn gevaccineerd (vaccinatiegraad). Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk omdat een ziekte dan niet of minder vaak voorkomt. 
De vaccinatiegraad wordt elk jaar in de eerste week van maart vastgesteld.

Lichte daling

De vaccinatiegraad van bijna alle RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)-vaccinaties is iets lager dan een jaar eerder. Dat kwam voor een deel doordat sommige vaccinaties door de corona-epidemie later zijn gegeven dan normaal. Zo zijn groepsvaccinaties uitgesteld. Ook moesten afspraken voor een vaccinatie soms worden verzet als een ouder of kind in isolatie moest. 

Als we ook de vaccinaties meetellen die wat later zijn gegeven dan normaal, is de vaccinatiegraad voor de meeste vaccinaties nog steeds iets lager dan een jaar eerder. Voor baby’s tot 2 jaar is het verschil dan nog ongeveer 1 procentpunt. Voor oudere kinderen is dat 1-2 procentpunt. Als de daling ook het komend jaar doorzet, dan is onderzoek nodig naar de oorzaak. Op basis van de uitkomsten kunnen er maatregelen worden genomen.

Grafiek vaccinatiegraad RVP

Toelichting: BMR bof, mazelen,rodehond (bof, mazelen,rodehond) = bof, mazelen, rodehond; HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) = humaan papillomavirus infectie;  volledig = alle RVP-vaccinaties volgens schema ontvangen op 2-jarige leeftijd.

Figuur P1 Vaccinatiegraad (%) per 2 maart 2021 versus 3 maart 2022; vastgesteld op leeftijd twee jaar (baby’s), tien jaar (schoolkinderen) en veertien jaar (adolescente meisjes); in grijs: vaccinatiegraad inclusief vaccinaties die later zijn gegeven. De vaccinatiegraad wordt elk jaar in de eerste week van maart vastgesteld.

Groot aandeel anonieme vaccinaties punt van zorg

Sinds 1 januari 2022 moet de Jeugdgezondheidszorg in het digitale systeem vastleggen of ouders (en/of het kind) toestemming geven om vaccinatiegegevens met persoonsgegevens door te geven aan het RIVM. Het RIVM heeft de persoonsgegevens nodig om de vaccinaties mee te kunnen tellen voor de vaccinatiegraad. Wanneer er geen toestemming wordt gegeven ontbreekt een deel van de benodigde gegevens. Het RIVM kan dan niet bepalen of de vaccinatiegraad verandert.
Het grote aandeel vaccinaties waarvoor geen toestemming is geregistreerd (ongeveer 12 procent tot en met 12 mei 2022) is daarom een punt van zorg. Dit heeft op de huidige rapportage nog weinig invloed.