Het interne defensieonderzoek over het wapenonderhoudsmiddel PX-10, is naar behoren uitgevoerd. Dat is de uitkomst van het rapport “Evaluatie van het PX-10 rapport van Defensie”.

In dit eerste deelonderzoek beoordeelt het RIVM het interne rapport van Defensie dat in mei 2009 werd opgeleverd. Defensie beschikte over het middel tot 1995 en deed zelf onderzoek naar de samenstelling en de mogelijke gezondheidsrisico’s van PX-10. Ook werden arbeidssituaties beschreven waarin defensiemedewerkers zijn blootgesteld aan PX-10.

De conclusie van het RIVM is dat het interne defensieonderzoek naar behoren is uitgevoerd. Defensie gebruikte wel een sterk ‘worst-case scenario’, met concentraties PX-10 die 10 keer hoger zijn dan die het RIVM realistisch acht.Tevens zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten over de gezondheidsrisico’s van bestanddelen van PX-10 door RIVM beschreven in dit deelonderzoek.

Het RIVM stelt dat er beperkt bewijs bestaat dat behalve de acute vorm van leukemie die al beschreven was, ook andere kwaadaardige aandoeningen door blootstelling aan benzeen in PX-10 kunnen worden veroorzaakt. Ook kunnen de bestanddelen tolueen en xyleen risico’s met zich meebrengen, zoals de bekende neurologische effecten die door blootstelling aan oplosmiddelen kunnen optreden. De lijst met aandoeningen en criteria die Defensie hanteert bij het toekennen van aanspraken wordt uitgebreid met een aantal aanvullende gezondheidsrisico’s uit dit rapport.

Het tweede deelonderzoek loopt nu en richt zich op mogelijke blootstelling aan schadelijke stoffen en de mogelijke gezondheidseffecten van de arbeidssituaties waarin personeel met PX-10 heeft gewerkt. Verwacht wordt dat het tweede deelonderzoek en het eindrapport medio 2011 worden afgerond.

Het RIVM voerde dit onderzoek uit in samenwerking met het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS Institute of Risk Assessment Sciences (Institute of Risk Assessment Sciences)) van de Universiteit Utrecht. Het IRAS is een instituut met gespecialiseerde kennis op het gebied van arbeidsepidemiologie.

Het onderzoek is puntsgewijs samengevat waarbij ook ingegaan wordt op de wetenschappelijke en maatschappelijke discussie. Deze puntsgewijze samenvatting is te lezen via het menu aan de rechterkant van deze pagina.

Andere informatiebronnen