vrouw post zelfafnameset darmkanker in brievenbus

Na voorbereiding door specialisten en in werkgroepen, heeft de Landelijke Commissie afgesproken welke definitie van program failure kankers gehanteerd gaat worden.

Hierbij is aansluiting gezocht bij definities die internationaal worden gebruikt, en bij de definities die binnen de bevolkingsonderzoeken borst- en baarmoederhalskanker worden gehanteerd. De bijbehorende indicatoren worden nu uitgewerkt en er wordt vastgesteld welke gegevens nodig zijn om die indicatoren te kunnen berekenen. Het daadwerkelijk berekenen is pas in 2016 aan de orde, omdat het screeningsinterval twee jaar is.