Bepaalde termen uit het bevolkingsonderzoek darmkanker worden op verschillende manieren geïnterpreteerd. Dat bleek onder andere tijdens regiobijeenkomsten en audits. Zowel binnen de beroepsgroep als tussen de beroepsgroepen was er sprake van een verschil in interpretatie. Voor deze termen zijn nu duidelijke definities vastgesteld.

Het betreft de begrippen:

  • Adenoom;
  • Serrated laesie;
  • Advanced adenoma;
  • Radicaliteit;
  • Biopt vs. poliepectomie;
  • Bepalen grootte poliep;
  • Vervolgcoloscopie

Duidelijke definities zijn van belang voor een betrouwbare en eenduidige registratie. In de verschillende werk- en adviesgroepen van het bevolkingsonderzoek darmkanker is er over gesproken. Na advies van de programmacommissie heeft het RIVM de definities vastgesteld. Ze zijn verwerkt in het document 'Toelichting registratie coloscopie verslagen'