De voorbereidingen van de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zijn in volle gang. Er zijn drie aanbestedingen uitgezet, waarvan één die van de hrHPV hoog risico Humaan papillomavirus (hoog risico Humaan papillomavirus)-test.

De aanbesteding van de hrHPV hoog risico Humaan papillomavirus (hoog risico Humaan papillomavirus)-test ging op 5 november 2014 van start. In loop van de procedure spanden twee leveranciers een kort geding aan, maar werden door de rechter in hoger beroep in het ongelijk gesteld. Begin juli 2015 vond de voorlopige gunning van de hrHPV-test plaats. De twee partijen startten opnieuw een procedure, ditmaal op andere gronden. Aanleiding hiertoe was de berichtgeving over vermeende belangenverstrengeling van één van de leden van de Gezondheidsraadcommissie die heeft geadviseerd over de vernieuwing. Op 8 oktober 2015 deed de rechter uitspraak en stelde het RIVM in het gelijk. De rechter oordeelde daarbij: ‘Het advies van de Gezondheidsraad blijft derhalve volledig overeind’.

Dit betekent dat de aanbestedingsprocedure verder kan worden afgerond. Inmiddels is de opdracht voor de levering van PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)-systemen voor het aantonen van DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) van hoog-risico genotypen van het Humaan Papillomavirus (hrHPV) definitief gegund aan de firma Roche.