In een aantal Nederlandse ziekenhuizen circuleert op dit moment de VRE vacomicineresistente enterokok (vacomicineresistente enterokok)-bacterie. Deze afkorting staat voor Vancomycine-resistente enterokok. Dit is een darmbacterie die niet behandeld kan worden met de gangbare antibiotica, maar alleen met middelen die meer bijwerkingen hebben of waar minder klinische ervaring mee is.

Gezonde mensen krijgen geen klachten van de VRE vacomicineresistente enterokok (vacomicineresistente enterokok)-bacterie. Bij ernstig zieke patiënten in ziekenhuizen kan de bacterie wel infecties veroorzaken.

Het RIVM heeft verschillende deskundigen op het gebied van ziekenhuisinfecties bij elkaar geroepen. Vandaag bespreken zij dit probleem. Tijdens het overleg wordt bekeken wat bekend is over de VRE-bacterie, hoe groot het probleem in Nederland is en welke maatregelen genomen kunnen worden. De deskundigen stellen op basis van het overleg een advies op voor het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).