Directeur-generaal André van der Zande van het RIVM wordt ambassadeur van het GLOBE Global Learning and Observations to Benefit the Environment (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) programma in Nederland. GLOBE is het door Al Gore opgezette lesprogramma waarin leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in 111 landen samen met wetenschappers onderzoek doen naar natuur en milieu.

De gegevens zijn vervolgens openbaar beschikbaar voor educatieve en wetenschappelijke doeleinden. Met zijn keuze om ambassadeur van GLOBE Global Learning and Observations to Benefit the Environment (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) te worden onderstreept Van der Zande het belang van de relatie van onderzoekers met de samenleving. Als ambassadeur zal hij bij activiteiten van GLOBE Nederland jonge onderzoekers motiveren voor het vak.

“Als RIVM willen wij ook in de toekomst met toponderzoekers zorgdragen voor onze leefomgeving”, aldus Van der Zande. “GLOBE wekt de belangstelling van jongeren voor de natuurwetenschap.”

Samenwerking kennisinstellingen

In Nederland werken de kennisinstellingen KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut), Wageningen UR Wageningen University en Research (Wageningen University en Research) en RIVM samen binnen GLOBE. Vanuit het RIVM trainen onderzoekers Liesbet Dirven en Michiel Rutgers docenten en leerlingen om metingen te doen aan de 'levende bodem'. De metingen worden waar mogelijk in lopende onderzoeken, zoals meetnetten, gebruikt