Resten van diergeneesmiddelen tegen parasieten in de veeteelt kunnen zich na gebruik in het milieu verspreiden. Dit gebeurt meestal via de bodem en het water. Enkele stoffen kunnen milieunormen voor grondwater of oppervlaktewater overschrijden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en Wageningen Environmental Research (Alterra) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

De analyse richtte zich op 15 veel gebruikte antiparasitaire stoffen. Voor meerdere stoffen worden geen risico's voorspeld. Voor een aantal stoffen zijn risico's voor grondwater of waterorganismen niet uit te sluiten. Voor enkele van deze stoffen is de voorspelling echter onzeker.

Een eerste stap om de risico’s preciezer in kaart te brengen is het verbeteren van informatie over gebruik, uitscheiding, afbraak en binding van de stof in mest en aan bodem. De ontwikkeling van betere modelscenario's voor verspreiding van stoffen via mest en studies naar milieueffecten onder veldomstandigheden kunnen hierbij helpen, maar vragen meer onderzoek.

Risico’s voor het milieu

Uit eerder onderzoek door zowel RIVM als Wageningen Environmental Research (Alterra) blijkt dat resten van humane- en diergeneesmiddelen een risico kunnen vormen voor organismen in het milieu. Beide organisaties onderzoeken geneesmiddelen in het milieu en adviseren over mogelijke maatregelen.