Vandaag geeft minister Klink van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) bij het RIVM het startschot voor een nieuw landelijk systeem voor het maken van digitale borstfoto’s. Jaarlijks worden van zo’n 900.000 vrouwen borstfoto’s gemaakt binnen het landelijk bevolkings-onderzoek naar borstkanker. Deze foto’s zijn straks digitaal beschikbaar. De digitalisering verbetert de kwaliteit van de foto’s, waardoor eventuele afwijkingen sneller opgespoord worden. Voor de zomer van 2009 zal de helft van alle apparatuur in Nederland digitaal zijn.

Vrouwen die aan het onderzoek meedoen zullen in eerste instantie geen verschil merken, want de manier waarop de foto’s worden genomen blijft hetzelfde. Het RIVM verwacht echter dat met deze techniek borstkanker in een eerder stadium kan worden ontdekt. Bovendien is met het nieuwe systeem alle informatie voortaan digitaal beschikbaar voor radiologen. Daardoor kan er beter en efficiënter worden gewerkt. Bij een eventuele verandering van ziekenhuis of specialist hoeven er niet opnieuw foto’s te worden gemaakt. De diagnose kan sneller en beter worden gesteld en de kans op herstel wordt groter. Ook kan de laborant in één oogopslag zien of de foto gelukt is.

In de afgelopen vier jaar hebben de regionale screeningsorganisaties en het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM een landelijk netwerk gerealiseerd, waar het komende jaar alle 65 onderzoekscentra, 19 administratieve units en 19 beoordelingseenheden op worden aangesloten. Het uitgangspunt is één landelijk systeem, één centrale database met de mammogrammen, een papierloos, uniform werkproces en een snel en veilig glasvezelnetwerk.

Jaarlijks krijgen 1 miljoen vrouwen tussen 50 en 75 jaar een uitnodiging om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het onderzoek is bedoeld om vroegtijdig te ontdekken of iemand borstkanker heeft. Door dit bevolkingsonderzoek overlijden jaarlijks 750 vrouwen minder aan borstkanker.

100 jaar RIVM

In 2009 bestaat het RIVM 100 jaar. Het begon in 1909 als klein laboratorium voor de inspecteurs van de volksgezondheid. Hun grootste uitdaging was levensmiddelenonderzoek en de bestrijding van Spaanse griep, difterie, tuberculose, tyfus en syfilis. Nu 100 jaar later, is het RIVM uitgegroeid tot hét kennisinstituut op het gebied van  Infectieziekten; Preventie, Ziekte en Zorg; Milieu en Leefomgeving; en Voeding Geneesmiddelen en Consumentenveiligheid.

EINDE BERICHT

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harald Wychgel, afdeling Corporate Communicatie RIVM, 030 - 274 30 05. Voor meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker kijkt u onder 'Zie ook'.