Overgewicht bij kinderen verhoogt het risico op astma. Echter, wanneer een kind op jonge leeftijd overgewicht vertoont maar daarna een normaal gewicht ontwikkelt, dan normaliseert de kans op astma. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van het RIVM, in samenwerking met het IRAS Institute of Risk Assessment Sciences (Institute of Risk Assessment Sciences) (Universiteit Utrecht), de Universiteit Groningen, het Sophia Kinderziekenhuis-ErasmusMC Erasmus Medical Center (Erasmus Medical Center), het Wilhelmina Kinderziekenhuis en Sanquin.

In een groot Nederlands onderzoek, de PIAMA Prevention and Incidence of Asthma and Mite Allergy (Prevention and Incidence of Asthma and Mite Allergy) studie (Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie studie), is bij meer dan 1000 kinderen onderzocht hoe veranderingen in het gewicht het risico op astma beïnvloeden in de eerste acht levensjaren. Gedurende deze jaren zijn gegevens verzameld over astmasymptomen in combinatie met lengte en gewicht van de kinderen. Hiernaast zijn allergie- en longtesten uitgevoerd bij de kinderen op 8-jarige leeftijd.

Kinderen die overgewicht hadden op de leeftijd van 6-7 jaar, bleken op 8-jarige leeftijd een grotere kans te hebben om last te hebben van benauwdheid en verhoogde gevoeligheid van de longen (bronchiale hyperreactiviteit). Dit is een duidelijk kenmerk van astma. Kinderen die overgewicht hadden op jonge leeftijd, maar een normaal gewicht ontwikkeld hadden toen ze 6-7 jaar waren, hadden geen verhoogd risico meer op deze astmasymptomen. Dit betekent dat afvallen bij kinderen met overgewicht de astmasymptomen mogelijk in positieve zin zou kunnen beïnvloeden. Nader onderzoek zal dit in de praktijk nog moeten uitwijzen.

Astma fonds

De PIAMA studie is mede mogelijk gemaakt door het Astma Fonds. Het Astma Fonds bestaat dit jaar 50 jaar. Het fonds financiert onderzoek naar astma en is hierbij helemaal afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. Deze week gaan er weer 50.000 collectanten op pad in het kader van de jaarlijkse collecteweek.

EINDE BERICHT

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jessica Grootenboer (030) 274 22 38. Afdeling corporate communicatie van het RIVM.