De Europese Commissie, de Europese lidstaten en de Europese Voedselveiligheids Authoriteit ( EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit)) hebben een belangrijke stap gezet voor de beoordeling van de cumulatieve risico's van blootstelling aan pesticiden in voedsel. Er is een instrument ontwikkeld waarmee het makkelijker wordt om de gelijktijdige blootstelling aan meerdere bestrijdingsmiddelen te berekenen.