De Europese Commissie, de Europese lidstaten en de Europese Voedselveiligheids Authoriteit (EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit)) hebben een belangrijke stap gezet voor de beoordeling van de cumulatieve risico's van blootstelling aan pesticiden in voedsel. Er is een instrument ontwikkeld waarmee het makkelijker wordt om de gelijktijdige blootstelling aan meerdere bestrijdingsmiddelen te berekenen.

De eerste versie van dit instrument, de Monte Carlo Risk Assessment (MCRA Monte Carlo Risk Assessment (Monte Carlo Risk Assessment)) software tool, is ontwikkeld in het ACROPOLIS project. Bij dit project, dat werd geco├Ârdineerd door het RIVM, waren onderzoekers, wetenschappers en regelgevers uit 14 landen betrokken. In 2015 hebben de EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit) en het RIVM een partnership agreement afgesloten als vervolg op het ACROPOLIS project. De nieuwe tool is het resultaat van dit samenwerkingsverband.

De software wordt nu getest en beter geschikt gemaakt  voor het inschatten van de gelijktijdige blootstelling aan 100 verschillende bestrijdingsmiddelen, die een gezamenlijk effect kunnen hebben op de schildklier of het zenuwstelsel. Dit noemen we cumulatieve blootstelling. 

Wanneer deze twee eerste beoordelingen met succes zijn afgerond, verwacht de EFSA geleidelijk te beginnen met het opnemen van risicobeoordelingen in haar analyse van de cumulatieve chronische en acute risico's voor de gezondheid van de consument. Voor de berekeningen wordt gebruik gemaakt van monitoring gegevens van alle Europese lidstaten. 

De Europese Commissie gaat nu op basis van opgedane ervaringen nader onderzoeken hoe de resultaten gebruikt kunnen worden in toekomstig Europees beleid. Het RIVM stelt de software beschikbaar aan de Europese Commissie en lidstaten en ondersteunt de EFSA en de Europese Commissie bij de verdere implementatie.