Vrouw op weg naar sport (tennis)

De naleving van coronamaatregelen als thuiswerken, afstand houden en laten testen bij klachten nam toe tijdens de recente periode van hoge besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Er is minder horecabezoek geweest en minder bezoek ontvangen. De ervaren dreiging van het COVID-19 virus nam toe. Daarbij werd naleving weer makkelijker gevonden en steeg het draagvlak voor de maatregelen. Dit blijkt uit vragenlijstonderzoek van het RIVM en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en. 

Laag vertrouwen in coronabeleid

Het vertrouwen in de corona-aanpak van de overheid is op het laagste punt sinds het begin van de pandemie, nog 16% van de deelnemers is positief (39% neutraal, 46% negatief). Dit is 2% onder deelnemers die (nog) niet gevaccineerd zijn (7% neutraal, 91% negatief). 

Onder deelnemers die negatief zijn over de corona-aanpak van de overheid, vond bijna driekwart (71%) dat er (veel) te weinig maatregelen werden getroffen om het coronavirus te bestrijden. Kritische deelnemers noemen daarnaast de in hun ogen trage start met de boostervaccinatie als reden voor hun onvrede.

Meer (zelf)testen bij klachten

Er was een grote stijging in het percentage respondenten dat zich bij klachten heeft laten testen bij een GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) of een andere testlocatie: van 29% in de vorige meetronde naar 45% nu. Daarnaast deed 32% een zelftest bij klachten, wat betekent dat minder dan een kwart (23%) van de deelnemers met klachten helemaal niet heeft getest. Nog niet eerder hebben zoveel mensen bij klachten getest. Een vergelijkbare toename was zichtbaar bij kinderen. 

De onderliggende cijfers over deze en andere onderwerpen zijn te vinden op de uitgebreide onderzoekspagina

Over het onderzoek

Om beter te begrijpen hoe mensen denken over de coronamaatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hieraan te houden en wat de impact op mensen is, voeren het RIVM, GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en de regionale GGD’en sinds voorjaar 2020 samen een groot onderzoek uit. Dit richt zich op het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het met hen gaat. Bovenstaande resultaten zijn afkomstig uit de zeventiende meting onder ruim 46.000 mensen in de periode van 24 t/m 28 november 2021, en vergeleken met resultaten uit de eerdere metingen. Deze inzichten helpen de overheid om burgers beter te ondersteunen en informeren, onder andere via steunpuntcoronazorgen.nl.