Er komt een draaiboek met activiteiten rond de transitie van bestaand naar vernieuwd bevolkingsonderzoek. Met dit draaiboek weten alle betrokken professionals wat er van hen wordt verwacht.

Het betreft niet alleen bvo-aspecten maar ook indicatie en de invoer van de richtlijnen en praktijkwijzer. Zo voorkomen we dat vrouwen tussen het wal en het schip raken. Alle relevante professionals zijn betrokken bij dit draaiboek. Het draaiboek is begin tweede kwartaal afgerond.