Overstroming

Bij een eventuele grote overstroming van het hoofdwatersysteem (Noordzee, IJsselmeergebied en de grote rivieren) zal de impact op de drinkwatervoorziening, zowel binnen als buiten het overstroomde gebied groot zijn. Zo zullen drinkwaterbedrijven in overstroomd gebied hun productie staken. In gebieden daarbuiten kan bijvoorbeeld opgeroepen worden om zuinig met drinkwater om te gaan. Dit blijkt uit een impactanalyse van het RIVM naar de risico’s van grote overstromingen.

Drinkwaterbedrijven in de niet getroffen gebieden zullen in een dergelijke situatie tijdelijk extra moeten produceren. Daar waar veel geëvacueerden bij elkaar in hetzelfde gebied worden opgevangen zal een grotere vraag naar drinkwater zijn, waardoor mogelijk regionaal knelpunten kunnen ontstaan.

De analyses brengen de maximale impact op de drinkwatervoorziening in beeld omdat ze ervan uitgaan dat de desbetreffende gebieden volledig overstromen. Dergelijke overstromingen zouden zeer veel mensen kunnen treffen. De kans op een dergelijk scenario is echter erg klein, één keer in een miljoen jaar.

Er bestaan ook realistischere scenario’s die, afhankelijk van locatie en oorzaak, een kans hebben om zich eens per duizend tot eens per honderdduizend jaar voor te doen. Veiligheidsregio’s en drinkwaterbedrijven zullen deze kleinschaliger overstromingsscenario’s gebruiken om tot regionale impactanalyses te komen. Hiermee kan worden bepaald welke maatregelen nodig zijn om de impact van een overstroming op de drinkwatervoorziening te verminderen. Door deze proactieve aanpak bereidt de drinkwatersector zich zo goed mogelijk voor op een mogelijke overstroming.

Deze impactanalyse is gemaakt aan de hand van de overstromingsscenario’s van Rijkswaterstaat voor het kustgebied (noordwester storm), het rivierengebied (hevige regenval) en het overgangsgebied. Het overgangsscenario is een combinatie van het kust- en het rivierenscenario onder minder extreme omstandigheden. Rivieren overstromen in dit scenario doordat de kustwering wordt gesloten, waardoor delen van Zuid-Holland, West-Brabant en Utrecht onder water komen te staan.