Op woensdag 24 november 2010 bespraken Europese vergiftigingencentra, overheidsinstanties en industrie de aanlevering van productinformatie aan vergiftigingencentra. Dit is een belangrijke eerste stap richting harmonisatie van productnotificatie in EU Europese Unie (Europese Unie) lidstaten.

De vergiftigingencentra presenteerden welke productinformatie nodig is om hun belangrijkste taak, het informeren over symptomen, diagnostiek en behandeling van acute vergiftigingen, goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast is gesproken over de voordelen van een geharmoniseerd format om de informatie aan te leveren en zijn de identificatie van producten, het versiebeheer van aangeleverde productinformatie en categorisatie van producten aan de orde gekomen. Enkele overheidsinstanties en brancheorganisaties van de industrie presenteerden een eerste reactie op de richtlijnen.

De workshop is georganiseerd door de Europese Commissie ( EC European Commission (European Commission)). Aanleiding hiervoor is lid 4 van artikel 45 van de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) Verordening ( EG Europese Gemeenschap (Europese Gemeenschap)) Nr. 1272/2008 waarin is opgenomen dat de EC onderzoek zal doen naar de harmonisatie van productnotificatie in de EU Europese Unie (Europese Unie) en daarover binnen 3 jaar een rapport zal uitbrengen.

De vakvereniging van Europese vergiftigingencentra ( EAPCCT European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists)) wordt door de EC gezien als een belangrijke stakeholder en is nauw betrokken bij de ontwikkelingen. De EAPCCT heeft een werkgroep opgericht die zich bezighoudt met productnotificatie. Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum ( NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht) (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht))) coördineert de werkzaamheden binnen deze werkgroep. Een belangrijke taak van de leden was het opstellen van de richtlijnen over de vereiste productinformatie.

In 2011 volgen nog enkele vergaderingen met vergiftigingencentra, overheidsinstanties en industrie onder leiding van de EC om dit onderwerp verder te bespreken. Het uiteindelijke doel is de harmonisatie van productnotificatie in EU landen door de overeengekomen vereisten aan de productinformatie en het format op te nemen in een bijlage van de CLP Verordening.

Tijdens de workshop zijn alle presentaties en discussies opgenomen op video en terug te zien op de website van de EC (zie de link 'Workshop productnotificatie' aan de rechterkant).