De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (DVP) beheert een calamiteitenvoorraad met daarin geneesmiddelen tegen acute vergiftigingen. Deze geneesmiddelen kunnen 24/7 door heel Nederland geleverd worden. Het gaat onder andere om geneesmiddelen tegen vergiftigingen door radioactieve straling en door natuurlijke en chemische toxinen, zoals paddenstoelen, zware metalen en bepaalde medicijnen.

Daarnaast beheert DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's het Nationaal Serum Depot. Het Nationaal Serum Depot bevat circa 30 antisera voor de behandeling van beten en steken door giftige dieren, zoals slangen en schorpioenen. Jaarlijks wordt tussen de 10 en 15 keer een beroep gedaan op het Nationaal Serum Depot. Hoe dit in zijn werk gaat, kunt u zien in de video aan de onderkant van de pagina.

Op het gebied van vergiftigingen werkt DVP nauw samen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (het NVIC NVWA Nederlandse voedsel- en warenautoriteit  Incident en Crisiscentrum (NVIC) , een onderdeel van het UMC Universitair Medisch Centrum Utrecht). Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) geeft informatie en advies aan professionele hulpverleners over de gezondheidseffecten van een mogelijke vergiftiging bij mensen en dieren.

Het NVIC is dag en nacht, zowel telefonisch als via internet, bereikbaar. U vindt meer informatie over het NVIC op www.umcutrecht.nl/nvic. Het NVIC is voor professionele hulpverleners telefonisch bereikbaar (088-7558000) of via de website www.vergiftigingen.info.

Film Slangenbeet

In deze video zie je wat er gebeurt wanneer iemand is gebeten door een giftige slang. Een melding van een giftige beet of steek komt binnen bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), zij bestellen vervolgens het juiste antiserum bij het RIVM en het RIVM zorgt ervoor dat het snel bij het ziekenhuis wordt geleverd.
Sprekers in de video zijn: Sabrina Oostra, Productmanager Nationaal Serum Depot, Marieke Dijkman, Wetenschappelijk onderzoeker NVIC, Susan Pot, Logistiek manager.