Echtpaar bekijkt buisje darmkanker

Het bevolkingsonderzoek darmkanker is begin 2014 van start gegaan. Wat waren de ervaringen van personen die een uitnodiging hebben ontvangen voor het bevolkingsonderzoek darmkanker met het bevolkingsonderzoek? Wat gaat goed en wat kan beter? Deze vragen stonden centraal in het cliëntbelevingsonderzoek dat onderzoeksbureau GfK heeft uitgevoerd in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek ( CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)). Het doel was informatie verzamelen waarmee het CvB in nauwe samenwerking met de screeningsorganisaties het bevolkingsonderzoek - vanuit het perspectief van de genodigde – zouden kunnen optimaliseren.

De overall conclusie is positief: genodigden zijn tevreden over hoe het proces verloopt en over de informatie die zij ontvangen.

Een aandachtspunt is de zogenoemde afmeldprocedure. Redenen om niet deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek zijn vaak medisch van aard of omdat de genodigde geen aanleiding ziet omdat hij of zij zich gezond voelt. Een eerste stap om tot een optimaler proces te komen rond deelname aan – en afmelden voor – het bevolkingsonderzoek is de aanpassing van de exclusiecriteria. Aankomend jaar zal het RIVM verder spreken met de betrokken professionals om gezamenlijk te verkennen waar verbetering op dit onderwerp mogelijk is.

In de kolom ‘Download’ vindt u het gehele rapport ‘Onderzoek naar de beleving van genodigden van het bevolkingsonderzoek darmkanker’.