In Denemarken is een influenzavirus A (H1N1) gevonden dat resistent is tegen het antivirale middel oseltamivir. Het virus werd aangetroffen bij een patiënt die ondanks preventieve behandeling na vijf dagen toch griepklachten kreeg. De patiënt is inmiddels hersteld.

Ontwikkeling van resistentie van influenzavirussen tegen oseltamivir is vaker beschreven. Influenzavirussen met een resistente mutatie kenmerkten zich in het verleden door minder goede verspreiding van mens op mens. De afgelopen jaren is al eerder een virus opgedoken dat resistent is voor oseltamivir. Dat is een 'gewoon' griepvirus van het subtype H1N1 en dit virus kan zich net zo goed verspreiden als het niet-resistente virus. 

In Nederland worden alle influenzavirussen van patiënten met de nieuwe griepvariant onderzocht op mutaties. Tot nu toe is er in Nederland geen virus gevonden met resistentie tegen oseltamivir.  Het RIVM blijft dit goed in de gaten te houden.

Als oseltamivir niet meer werkt, zijn er weinig andere mogelijkheden om mensen met ernstige klachten te behandelen. Het is daarom van het grootste belang om verspreiding van resistente virussen te voorkomen. Dit kan door het algemene advies te volgen om met griep thuis te blijven, te hoesten in een (papieren) zakdoek of in de elleboog, en vaak handen te wassen.