Mevrouw houdt darmkanker enveloppe vast.

Op vrijdag 24 januari ontvangen de eerste genodigden de paarse envelop in de brievenbus voor deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Dit betekent dat deelnemers de ontlastingstest vanaf dat moment kunnen uitvoeren.

Op de website over het bevolkingsonderzoek wordt in een animatie stap voor stap uitgelegd hoe deelnemers de ontlastingstest goed kunnen uitvoeren. De uitnodiging volgt op de vooraankondiging die op 13 januari j.l. is verstuurd. In de loop van 2014 ontvangen in totaal 875.000 mensen een uitnodiging. Dit zijn mensen die geboren zijn in 1938, 1939, 1947, 1949 en 1951.