Vrouw krijgt COVID-19 vaccinatie

In de afgelopen kalenderweek werden 43% minder patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen dan in de week ervoor. Ook op de IC intensive care (intensive care) daalde de nieuwe instroom met 43% in vergelijking met de week ervoor.* De druk op de ziekenhuizen door COVID-19 patiënten neemt gestaag af. Het is belangrijk dat iedereen zich aan de (basis-)maatregelen blijft houden, zodat het aantal COVID-19 opnames en het aantal besmettingen verder blijven dalen. Met 20.608 nieuwe positief geteste personen tussen 26 mei tot 1 juni 10.00 uur, is het aantal meldingen van positieve coronatesten met 18% gedaald. 

Alle wekelijkse COVID-19 cijfers staan overzichtelijk in een tabel op de RIVM-website.

Het vaccineren gaat snel. Er zijn nu bijna 9,5 miljoen vaccinaties gezet. Op dit moment kunnen mensen tot en met geboortejaar 1981 een vaccinatieafspraak maken.

*bron: Stichting NICE

Ziekenhuisopnames

Afgelopen week zijn 533 nieuwe COVID-19 ziekenhuisopnames gemeld, 43% minder opnames dan in de week ervoor toen 940 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis werden opgenomen. In de afgelopen week werden er 112 nieuwe opnames op de IC intensive care (intensive care)’s gemeld, een afname van 43% in vergelijking met de week ervoor toen er 196 mensen met COVID-19 op de IC werden opgenomen.

Leeftijdsverdeling ziekenhuisopnames
Het effect van de vaccinatiecampagne is duidelijk zichtbaar in de leeftijdsverdeling van in het ziekenhuis opgenomen mensen met COVID-19, zowel op de verpleegafdeling als op de IC (Figuur 1 en 2). Tot half mei was meer dan de helft van de mensen die met COVID-19 in het ziekenhuis werden opgenomen ouder dan 60 jaar. In de tweede helft van mei werden ongeveer evenveel mensen met COVID-19 in de leeftijd tussen de 40-59 jaar in het ziekenhuis opgenomen als in de leeftijd tussen 60-79 jaar.

Figuur 1. Aantal ziekenhuisopnames per leeftijdsgroep per week sinds 4 januari 2021  (bron: Stichting NICE).

Figuur 2. Aantal IC intensive care (intensive care)-opnames per leeftijdsgroep per kalenderweek sinds 4 januari 2021 (bron: Stichting NICE).

Positieve coronatesten

Opnieuw hebben minder mensen (-11%) zich laten testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) teststraten. De afgelopen kalenderweek lieten 212.292 mensen zich testen, de week daarvoor was dat nog 239.277. Het percentage positief geteste personen was afgelopen week 9,0%, wat lager is dan de voorgaande week (10,4%).

Er zijn in de afgelopen week 20.608 nieuwe positief geteste personen gemeld. Dat is een daling van 18% ten opzichte van de week daarvoor. In de afgelopen zeven dagen kregen 119 mensen per 100.000 inwoners een positieve corona testuitslag. Het aantal positieve coronatesten per 100.000 inwoners daalde in alle leeftijdsgroepen, met uitzondering van kinderen van 0 tot 12 jaar (+4%). Dit is ook de enige leeftijdsgroep waar meer getest is in de afgelopen kalenderweek, net na afloop van de meivakanties (figuur 3).

 

Figuur 3. Aantal meldingen per 100.000 inwoners naar leeftijdsgroep per kalenderweek (19 april t/m 30 mei 2021)

Reproductiegetal en besmettelijke personen

Het reproductiegetal, op basis van meldingen van positieve testen is met 0,82 (ondergrens 0,79 - bovengrens 0,85) gelijk gebleven aan de week ervoor. Het aantal besmettelijke personen ligt met 73.984 personen voor het eerst sinds december 2020 onder de 100.000. De reproductiegetallen op basis van ziekenhuisopnames en op basis van IC intensive care (intensive care) opnames zijn te vinden in de tabel met de COVID-19 weekcijfers.

Houd je aan de maatregelen, ook na een negatieve (zelf-)test of na vaccinatie.

Naast vaccinaties is het vasthouden en opvolgen van de (basis-)maatregelen dé manier om te voorkomen dat mensen besmet raken. Ook als je op vakantie bent. Zo voorkomen we - totdat iedereen die dat wil gevaccineerd is - dat het virus zich weer meer verspreidt. Houd daarom minimaal 1,5 meter afstand tot anderen. Blijf thuis als je klachten hebt, ook als je gevaccineerd bent, en laat je testen. Testen is ook belangrijk als je al gevaccineerd bent. Je kunt nog steeds besmet raken en anderen besmetten. Was regelmatig je handen. Heb je een positieve uitslag bij de zelftest? Blijf thuis in isolatie, laat je huisgenoten in quarantaine gaan en neem contact op met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Zo stoppen we de verspreiding van het virus.