Er is geen significante toename van het verkeersgeluid gemeten bij de Dynamax-proef op de A12 bij Voorburg. Tijdens de proef mocht het verkeer gedurende een deel van het etmaal 100 in plaats van 80 km kilometer (kilometer)/uur rijden.

Dynamax

Met de praktijkproef ‘Dynamax’ wil de Dienst Verkeer en Scheepsvaart van Rijkswaterstaat inzicht verkrijgen in de effecten van het dynamisch regelen van de maximum rijsnelheden op rijkswegen. Op twee proeflocaties langs de A12 in Voorburg en de A20 in Rotterdam voert het RIVM continu geluidmetingen uit waarmee de invloed van dynamisch snelheidsbeheer op de geluidemissie van het verkeer wordt gevolgd. Het snelheidsbeheer met Dynamax houdt in dat ’s nachts (van 23 tot 5 uur) en tijdens de avondspits de snelheid van 80 naar 100 km kilometer (kilometer)/uur gaat.

Proeflocatie A12 Voorburg

Hier worden alleen de resultaten van de proef op de A12 bij Voorburg gepresenteerd. In de meetperiode van december 2009 tot en met september 2010 is er geen significante verhoging van de gemiddelde geluidbelasting over het etmaal gemeten. Het effect blijft kleiner dan de meetnauwkeurigheid van 0,5 dB decibel (decibel) omdat de dynamische snelheidsregeling maar aan één zijde van de weg actief is en omdat de snelheidslimiet alleen wordt verhoogd op momenten dat er relatief weinig verkeer is (‘s nacht en vlak voor de avondspits). Uit aanvullende berekeningen blijkt dat het effect op de geluidbelasting in de orde van 0,1 dB ligt.