Twee paar handen die elkaar vasthouden

De vergrijzing van de Nederlandse bevolking wordt steeds beter zichtbaar in de uitgaven aan gezondheidszorg. In 2019 werd in Nederland 44 van de bijna 97 miljard euro besteed aan zorg voor mensen van 65 jaar en ouder. Dementie is de ziekte waaraan met 10,3 miljard euro het meeste geld werd besteed. Dit blijkt uit recente RIVM-berekeningen naar de kosten van ziekten. 

Zorguitgaven aan ouderen

In 2019 waren de totale uitgaven aan de gezondheidszorg bijna 97 miljard euro. Dit zijn zowel de uitgaven door de overheid als door burgers. In het vorige peiljaar 2015 was dit 84 miljard. 

Ruim 45 procent van de uitgaven, 44 miljard, ging naar de zorg voor mensen van 65 jaar en ouder. In 2015 was dit 36 miljard. Deze uitgaven zijn sinds 2015 met 22 procent gestegen. Het effect van de vergrijzing is het best zichtbaar in de eerstelijnszorg (waaronder huisartsenzorg), de ziekenhuiszorg en de ouderenzorg (waaronder verpleeghuizen). 

Aandoeningen met de hoogste zorguitgaven 

Dementie was met 10,3 miljard de aandoening waaraan het meest geld werd besteed. Daarna komen verstandelijke beperkingen (9,6 miljard euro), waaronder downsyndroom, en gebitsafwijkingen (4,2 miljard). De uitgaven aan dementie zijn in de periode 2015-2019 met ruim 20% gestegen. 

Over de Kosten van ziekten-studie

Het RIVM doet dit onderzoek naar de ‘kosten van ziekten’ elke vier jaar. Het onderzoek geeft inzicht in verbanden tussen zorgaanbod en -uitgaven, onderliggende ziektepatronen en veranderingen in de samenstelling van de bevolking.

De zorguitgaven worden uitgesplitst naar dimensies van zorgvraag (leeftijd, geslacht, diagnose) en zorgaanbod (sector, financiering, zorgfunctie).

Het RIVM doet dit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Het RIVM werkt hierbij nauw samen met het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), dat gegevens over zorguitgaven aanlevert.