Met de partijen die betrokken zijn bij de prenatale screening is kritisch gekeken naar wat er wordt gevraagd van de counselors prenatale screening én waar behoefte aan is.

De bijscholing is hierop aangepast. Het counselen over nevenbevindingen bij de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) krijgt bijvoorbeeld nu meer aandacht omdat veel counselors dit ingewikkeld vinden.

Het aantal te behalen accreditatiepunten voor de prenatale screening wordt voor de ronde 2019-2020 verlaagd:

  • De reguliere theoretisch bijscholing (3 punten) komt per 2019 te vervallen.
  • De DIN Digitale Individuele Nascholing Prenatale Screening (Digitale Individuele Nascholing Prenatale Screening) (digitale individuele nascholing prenatale screening) wordt omgezet in een gebruiksvriendelijke e-learning (3 punten).
  • Scholing op het gebied van counseling (bv. themabijeenkomsten georganiseerd door het Regionaal Centrum) (2 punten).
  • Toets counselingsvaardigheden wordt per 2019 toegevoegd (1 punt).

Begin 2019 vindt er een evaluatie plaats. Op basis hiervan wordt besloten hoe de vaardigheidstraining (4 punten) vorm kan krijgen in 2020. Volg komende maanden de ontwikkelingen rondom de kwaliteitseisen en bijscholing via de website van het RIVM.