Onderzoekers Aldert Piersma en Dorien van Dartel hebben de Elsevier Best Scientific Publication Award in Reproductive Toxicology gewonnen. Zij kregen de prijs voor een publicatie over de toepassing van embryonale stamcellen in onderzoek naar de schadelijkheid van chemische stoffen voor de embryonale ontwikkeling.

Embryonale stamcellen staan volop in de belangstelling. Bijvoorbeeld klinisch voor transplantatiedoeleinden, maar ook in de toxicologie als basis voor testsystemen voor de embryotoxiciteit van stoffen. Hierdoor zijn minder proefdieren nodig om de toxiciteit van stoffen te voorspellen. Het RIVM speelt in dit onderzoeksveld een vooraanstaande rol.

De ETS European Teratology Society (European Teratology Society) kent deze prijs jaarlijks toe aan de beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van reproductietoxicologie. De ETS richt zich op de preventie van aangeboren afwijkingen en onvruchtbaarheid.

Naar de publicatie